SALE

VENUS BLUSH
20%
VENUS BLUSH

Rs.19,199 Rs.23,999

VITTONA IVORY
Sold Out 12%
VITTONA IVORY

Rs.18,399 Rs.20,999

VALORA IVORY
20%
VALORA IVORY

Rs.18,399 Rs.22,999

VERNA BLACK
Sold Out 20%
VERNA BLACK

Rs.18,399 Rs.22,999

VIRGINIA BLUSH
Sold Out 20%
VIRGINIA BLUSH

Rs.17,599 Rs.21,999

VIRGINIA SILVER
20%
VIRGINIA SILVER

Rs.17,599 Rs.21,999

INDULGENCE IVORY
20%
INDULGENCE IVORY

Rs.17,599 Rs.21,999

ARIELLA BLACK
Sold Out
ARIELLA BLACK

Rs.16,999

FANTASIA FUSCHIA
20%
FANTASIA FUSCHIA

Rs.16,799 Rs.20,999

FANTASIA EMERALD GREEN
20%
FANTASIA EMERALD GREEN

Rs.16,799 Rs.20,999

FANTASIA CHAMPAGNE
20%
FANTASIA CHAMPAGNE

Rs.16,799 Rs.20,999

FANTASIA BLACK
20%
FANTASIA BLACK

Rs.16,799 Rs.20,999

LEON IVORY
20%
LEON IVORY

Rs.15,999 Rs.19,999

OCTAVIA BLACK
Sold Out 20%
OCTAVIA BLACK

Rs.15,999 Rs.19,999

LEON CHAMPAGNE
Sold Out 20%
LEON CHAMPAGNE

Rs.15,999 Rs.19,999

  • Champagne
LEON SILVER
Sold Out 20%
LEON SILVER

Rs.15,999 Rs.19,999

KINGSTON CHAMPAGNE
Sold Out
OLYMPIA BLACK
19%
OLYMPIA BLACK

Rs.15,389 Rs.18,999

ELODIE IVORY
20%
ELODIE IVORY

Rs.15,199 Rs.18,999

FRIDA GOLD

Rs.14,999

FRIDA RED

Rs.14,999

HANNALEE BLACK
19%
HANNALEE BLACK

Rs.14,400 Rs.17,999

HANNALEE GOLD
19%
HANNALEE GOLD

Rs.14,400 Rs.17,999

HANNALEE CHAMPAGNE
19%
HANNALEE CHAMPAGNE

Rs.14,400 Rs.17,999