SALE

VENUS BLUSH

Rs.23,999

VALORA IVORY

Rs.22,999

VERNA BLACK

Rs.22,999

VIRGINIA BLUSH

Rs.21,999

VITTONA IVORY

Rs.20,999

ELODIE IVORY

Rs.18,999

ARIELLA BLACK
Sold Out
ARIELLA BLACK

Rs.16,999

KINGSTON BLACK

Rs.15,999

HIRA BLUSH

Rs.15,999

LEON IVORY
20%
LEON IVORY

Rs.15,999 Rs.19,999

LEON CHAMPAGNE
Sold Out 20%
LEON CHAMPAGNE

Rs.15,999 Rs.19,999

  • Champagne
FANTASIA CHAMPAGNE
20%
FANTASIA CHAMPAGNE

Rs.15,999 Rs.19,999

FANTASIA BLACK
20%
FANTASIA BLACK

Rs.15,999 Rs.19,999

LEON SILVER
20%
LEON SILVER

Rs.15,999 Rs.19,999

HINOA SILVER

Rs.14,999

LAVORA PURPLE

Rs.14,999

CAIRO ROSE

Rs.14,999

CAIRO SILVER

Rs.14,999